Slesvigske stednavne, arbejdskladder og kilder

Nogle af folkene bag:

Hans Christophersen.  Læsestuen i KMS Stednavne:
Sydslesvigs Stednavne
Prof. Peter Jørgensen
Prof. Anders Bjerrum
Prof. Kristian Hald
Slesvig-holstenske stednavne:
Dr. Wolfgang Laur
Alia:
Dr. phil. Marius Kristensen
Gunnar Knudsen
Knud Kretzschmer
Prof. Otto Mensing

Kort og litteratur om kort og topografi:
Oberstløjtnant P. G. Henriksen
Kartograf K. Jungsted
Kaptajn Hector Boeck
Højskoleforstander Hans Rosendal
Kartograf Franz Geerz
Theodor Gliemann
Kartograf H. du Plat
Thomas Bugge d.æ.
Major von Varendorf
Caspar Danckwerth
Johannes Mejer
I. P. Trap
V. F. A. Berggreen
Johannes von Schröder
Henning Oldekop
Christian Andreas Schumacher
J. Hermann Biernatzki


Andre personer med forbindelse til kartografi og topografi, litografi etc.: Carl Ferdinand Allen (1811-1871) dansk historiker; Theodor Gottfried Nicolai Angelo (1767-1816) dansk kobberstikker; Oluf Olufsen Bagge (1780-1836) kobberstikker i København; August von Baggesen (1795-1865) dansk ingeniør, officer og kartograf, søn af forfatteren Jens Baggesen; Jens Bang (1737-1808) læge, arkitekt, kobberstikker; Adolph Bull (1813-1874) fra Århus, korttegner i København; Emilius Bærentzen (1799-1868) indehaver af litografisk anstalt i København; Frederik Christian Christiani (1819-1888) dansk litograf; Christian Peter Hansen (1803-1879), fra Sild, lærer og hjemstavnsforsker; Hans Christian Klingsey (1792-1846) kobberstikker og korttegner i København, far til Edv. K.; Peder Kofoed (1728-1760) dansk kartograf; Jacob Henrik Mansa (1797-1885) dansk litograf og militærkartograf, senere tilknyttet Det Kongelige Steentrykkeri i Kbh.; F. C. Mayböll dansk korttegner for J. P. Trap; Oluf Nicolai Olsen (1794-1848) kartograf, officer, døde i krigen 1848; Johan Detlev Zepelin von der Recke (1808-1855) dansk officer; Peder Hansen Resen (1625-1688) historiker og jurist, Kbh.; Hans Skanke dansk korttegner; Johann Strodtmann (1797-1888) forskede i slesvigske stednavne; Caspar Wessel (1745-1818) dansk matematiker og landmåler for Det Kongelige Videnskabernes Selskab i Kbh.; Ole Christopher Wessel (1744-1794) dansk korttegner, broder til Caspar Wessel; von Wimpfen slesvig-holstensk løjtnant og korttegner - forb.m. CWA ell. FFF???Links:
Det nuværende Sønderjyllands Amt
Stednavneudvalgets liste fra 1919 over Nord- og Mellemslesvigske stednavne: Sydslesvigske navne som foreløbigt manuskript: Sydslesvigfilerne er meget store, så alternativt kan de ses i fire dele på nedenstående adresser:
Da die Gesamtdatei der Südschleswigschen Ortsnamen sehr groß ist, kann alternativ auf folgende Teildateien zugegriffen werden:
The html version of South Schleswig place names can be found in four parts at the links beneath: